Somatskih bolesti hipertenzije.

neki kaša od hipertenzije

Demencija, komorbidna somatska dijagnoza, arterijska hipertenzija, cerebrovaskularna bolest, šećerna bolest Dementia, comorbid somatic diagnosis, arterial hypertension, cerebrovascular disease, diabetes mellitus Sažetak Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je vidjeti koja je najčešća komorbidna somatska dijagnoza u hospitaliziranih dementnih bolesnika.

Metode: Promatrani ispitanici bili su svi hospitalizirani dementni bolesnici pri Zavodu za kliničku psihijatriju u petogodišnjem razdoblju od Prikupljeni podaci statistički su analizirani i prikazani kao apsolutne i postotne vrijednosti. Rezultati: Ukupno je analizirano bolesnika sa postavljenom dijagnozom demencije, od toga žena i muškaraca. Od bolesnika njih bolovalo je i od arterijske hipertenzije.

što je hipertenzija napon

Od žena, ih je bolovalo od arterijske hipertenzije, a od muškaraca, njih Kao druga najčešća komorbidna bolest u oba spola javlja se cerebrovaskularna bolest, i to u 54 žena i 31 muškarca. Rezultati ukazuju da je najveći broj liječenih dementnih bolesnika imao u komorbiditetu arterijsku hipertenziju, a kao druga po učestalosti javlja se cerebrovaskularna bolest. Kao treća najčešća somatska bolest u oba spola bila je šećerna bolest, i to kod somatskih bolesti hipertenzije žene i hipertenzija stanje muškaraca.

2 kao detektirane stupanj hipertenzije

Kroz predmetno ispitivano razdoblje najčešće se javljaju dvije komorbidne somatske bolesti u oba spola, a daleko rjeđe dementni bolesnici nisu imali niti jednu somatsku bolest u komorbiditetu. Zaključak: Više komorbidnih somatskih bolesti zahtjeva daleko složeniji psihofarmakoterapijski pristup zbog različitih interakcija lijekova i povećanog rizika od nastanka nuspojava.

Izvorni jezik.

je li moguće da izgubite težinu hipertenzije

Možda se pitate