Osmotski tlak zadaci, Osmotski tlak: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

osmotski tlak zadaci

Kviz s pitanjima možete izraditi u obliku radnog listića izrađenog u Wordu, koji ćete ispisati i podijeliti svim učenicima. Pitanja trebaju biti odgojna i usmjerena na provjeru postojećeg znanja o osmotski tlak zadaci osmoze i osmotskoga tlaka.

osmotski tlak zadaci vlastite postupke liječenja hipertenzije

Primjerice: Zašto je ekstazi opasan? Zašto je opasno piti morsku vodu?

osmotski tlak zadaci liječnik tretira hipertenzije kardiolog

Nakon uvodnoga hipertenzije screening učenici mogu metodom POGIL Process Oriented Guided Inquiry Learning — učenje vođenim istraživanjem orijentiranim na vještine proučiti koncept osmoze i osmotskoga tlaka.

Potreban materijal možete izraditi i podijeliti učenicima u Wordu. POGIL je strategija skupnog poučavanja orijentirana na učenika.

Koligativna svojstva otopina

Tijekom učenja metodom POGIL učenici su podijeljeni u skupine od 3 do 4 učenika i svaki ima svoju ulogu u skupini. Na taj se način omogućuje razvijanje različitih vještina.

osmotski tlak zadaci točka hipertenzija liječenje

Nastavni materijal kojim se koriste sadržava na početku istraživačko pitanje, a nakon toga modele koji ih vode ka oblikovanju koncepta. U završnome dijelu aktivnosti koncept se primjenjuje na nove situacije. Materijal neka bude pripremljen u skladu sa smjernicama za pisanje materijala za POGIL, o čemu više možete saznati na izvoru 1.

Molalitet, povišenje tačke ključanja, sniženje tačke mržnjenja i osmotski pritisak - Hemija I

Nakon provođenja glavne aktivnosti i analize uvodnoga kviza uputite učenike na dodatne izvore znanja kako bi se pripremili za provjeru razumijevanja proučavanog koncepta. Provjeru možete provesti u novome kvizu izrađenom u Wordu. Postupci potpore U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost rješavanja kviza i uporabe IKT alata.

Za razliku od zadataka višestrukog izbora, u radu s učenicima s teškoćama, posebno s učenicima s intelektualnim teškoćama, poremećajima čitanja ili oštećena sluha, pripremite zadatke alternativnog izbora ili zadatke dosjećanja i nadopunjavanja. U zadatcima nadopunjavanja mjesto odgovora neka se nalazi na kraju retka. Dobro je prije pitanja izdvojiti nekoliko primjera iz svakodnevnog života, bliskih iskustvima učenika npr. Nakon uvodnoga razgovora, gdje je cilj potaknuti učenike na aktivno učenje, dobro je nacrtati ili pridružiti sliku s interneta o osmotskom tlaku, a tek zatim nastaviti s čitanjem pitanja i rješavanjem zadataka u aktivnostima kviza.

Osmotski tlak

Pokus možete iskoristiti za raspravu o zdravstvenim posljedicama u vezi s osmozom te slanom i slatkom hranom Zašto je žeđ jedan od simptoma šećerne bolesti? Zašto smo žedni kad pojedemo slanu hranu? S obzirom na trajanje pokusa, učenici mogu snimati izgled mrkve s kapilarom u određenim vremenskim intervalima i fotografije podijeliti s osmotski tlak zadaci učenicima e-poštom.

E-poštom možete učenicima postaviti i dodatne zadatke povezane s pokusom, uz osmotski tlak zadaci kojih će produbiti koncepte osmoze i osmotskog tlaka. Postupci potpore U Liječenje dijastoličku hipertenziju uputama za prirodoslovne predmete i matematiku osmotski tlak zadaci učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti izvođenja pokusa, uporabe IKT alata i rada u paru ili skupinama.

Učenici s teškoćama, kao i svi ostali učenici, mogu izvesti zadani pokus kao zadatak za domaću zadaću i rad kod kuće, osmotski tlak zadaci čemu je važno obavijestiti roditelje jer oni trebaju preuzeti ulogu pomagača. Upute im možete proslijediti e-poštom, dnevnikom ili pisanom uputom u učeničkoj bilježnici. Roditelje učenika s motoričkim oštećenjima ili učenika oštećena vida uputite na važnost primjerenog mjesta za izvedbu pokusa.

Ovisno o funkcionalnim sposobnostima učenika, potrebno je težiti samostalnoj izvedbi pokusa. Prostor izvedbe pokusa kod kuće treba učiniti sigurnim. Učenicima s poremećajem iz spektra autizma potrebno je osigurati i vidnu podrška na radnoj površini.

Ako se u razredu nalazi u učenik oštećena sluha, potrebno je provjeriti ima li FM uređaj jer to značajno olakšava praćenje nastave i usmjeravanje na sadržaj.

Otopine i Koligativna Svojstva

Nastavna aktivnost za predmet X Slano ili slatko i osmoza Informacije o aktivnosti povezati sastav otopine s osmotskim tlakom povezati osmozu i osmotski tlak s primjerima iz svakodnevnog života Razina složenosti primjene IKT Korelacije i interdisciplinarnost Preveo ga žednog preko vode O čemu ovisi osmotski tlak i što će se dogoditi osobi ako popije hipertoničnu otopinu npr.

Ponašanje stanica u hipo- hiper- i izotoničnoj otopini učenici neka dodatno istraže interaktivnom simulacijom. O kojim čimbenicima ovisi osmotski tlak otopine i kako se on može izračunati učenici neka ispitaju pokusom mjerenja provodljivosti čiste vode i različitih otopina u kojima je množinska koncentracija otopljene tvari 0,1 mol dm-3 npr.

Učenike podijelite u skupine koje će provodljivost otopina mjeriti interaktivnim mjernim uređajem.

Osmotski tlak: funkcija, zadaci, uloga i bolesti

Rezultate mogu prikazati i grafički, u Excel tablici. Na temelju obavljenih mjerenja učenici trebaju pretpostaviti kojim će redoslijedom navedene tvari biti poredane, od tvari s najmanjim osmotskim tlakom do tvari s najvišim osmotskim tlakom. Osmotski je tlak koligativno svojstvo pa svakako treba istaknuti dva čimbenika o kojima ovisi — o koncentraciji otopljenih tvari i broju čestica na koje tvar disocira. Za svaku od priređenih otopina učenici mogu izračunati koliko iznosi osmotski tlak pri 37 °C i podijeliti rezultat u zajedničkoj tablici u Excelu.

Napomena: Opširnije upute za uporabu interaktivnog mjernog uređaja možete pronaći u priručniku Interaktivni mjerni uređaji.

osmotski tlak zadaci gdje se liječi hipertenzija

Postupci potpore U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa i uporabe IKT alata.

Animaciju na engleskome jeziku uvijek je potrebno prevesti te pripremiti opis i sažetak koje će učenici zalijepiti u bilježnicu ili radom u skupinama dodatno istražiti, uvijek s unaprijed pripremljenim pitanjima kao poticaj za raspravu, razgovor i iznošenje mišljenja. Nastavna aktivnost za predmet X Preveo ga žednog preko vode Informacije o aktivnosti povezati sastav otopine s osmotskim tlakom izračunati osmotski tlak na temelju sastava otopine povezati osmozu i osmotski tlak s primjerima iz svakodnevnog života Razina složenosti primjene IKT Korelacije i interdisciplinarnost Stanica na vodi Što se zbiva sa stanicama biljaka osmotski tlak zadaci se nađu u hipotoničnoj ili hipertoničnoj otopini i u kojem će čovjek brige hipertenzija smjeru voda kretati kroz polupropusnu membranu učenici mogu istražiti pokusom s pokožicom crvenoga luka.

Upute za pripremu mikroskopskog preparata pokožice crvenog luka neka preuzmu na izvoru 3. Preparat se pogleda pod mikroskopom, a opaženu sliku učenici neka fotografiraju ili crtaju u bilježnicu. Zatim se na uzorak dodaju otopine različitog osmotskog tlaka i bilježi se novi izgled stanica. Uočene promjene u izgledu stanica učenici neka prikažu kolažem izrađenim u Powerpointu.

Osim procesa osmoze koji se osmotski tlak zadaci u pokusu, usmjerite učenike da ponove građu biljne stanice ili prouče rasprostranjenost biljnog pigmenta u stanici u ovom slučaju antocijana, koji se može upotrijebiti kao kiselinsko-bazni indikator. Pokus iskoristite i za raspravu o tome kako promjena oblika stanice ili dijelova stanice utječe na njezino kretanje; primjerice, utjecaj hipotoničnog okoliša na kontraktilne vakuole kod praživotinja koje osmotski tlak zadaci u slatkim vodama.

Učenici u raspravi trebaju postaviti hipotezu o promjenama koje se zbivaju na stanicama papučica u različitim otopinama, a valjanost hipoteze mogu provjeriti interaktivnom simulacijom. Postupci potpore U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa, mikroskopiranja i uporabe IKT alata.

P4 Koligativna Svojstva Otopina

Pri uključivanju učenika s teškoćama u interaktivne simulacije važno je pripremiti kratku uputu za uporabu. Radom u paru s učenikom možete demonstrirati načine uporabe interaktivne simulacije i provjeriti kako se snašao.

U radu s učenikom s intelektualnim teškoćama potrebno je smanjiti opseg sadržaja i izdvojiti važne dijelove, povezati ga sa slikama i zalijepiti u bilježnicu kao podsjetnik. Za učenike koji žele znati više Nobelova nagrada za kemiju Zainteresirani učenici mogu istražiti na koji je način taj rad povezan s osmozom i e-poštom izvijestiti ostale učenike. Kako preživjeti brodolom na otoku bez vode?

osmotski tlak zadaci zašto ne piti puno vode u hipertenzije

Jedan je način desalinizacija obrnutom osmozom, a drugi kao u filmu Brodolom života, piti vodu iz biljaka. Isječak iz filma učenici mogu pogledati na videozapisu. Skupina učenika na mrežnim stranicama potom neka istraži značajke procesa obrnute osmoze, kao i učestalost njezine primjene u svijetu.

Učenici će usustaviti svoja saznanja te o njima izvijestiti ostale učenike e-poštom. Učenici mogu istražiti koncepte osmoze i osmotskog tlaka i u sklopu miniprojekta na temu hidroponskog uzgoja bilja, primjerice jagoda.

OTOPINE I KOLIGATIVNA SVOJSTVA OTOPINA

Upute za provođenje projekta možete poslati učenicima e-poštom. Učenici trebaju fotografirati tijek uzgoja biljaka i povremeno objavljivati fotografije ili videouratke u Powerpointu. Nastavna aktivnost za predmet X Stanica na vodi.

Možda se pitate