Obrazac za mjerenje krvnog tlaka, Inspirirajte se odabirom među tisućama ideja za svoj sljedeći projekt

obrazac za mjerenje krvnog tlaka

visoki tlak srčani udar

Zakona o mjeriteljstvu »Narodne novine«, br. Tlakomjeri se ispituju usporednom metodom.

masline u hipertenzije

Naputkom se propisuju radni etaloni za ispitivanje, sam postupak ispitivanja, obrasci izvješća o ispitivanju i ocjenjivanje zadovoljavanja ispitivanog mjerila mjeriteljskim zahtjevima. Za ispitivanje se mogu koristiti tlačne vage, mehanička mjerila tlaka ili mjerni pretvornici, a moraju biti valjano umjereni. Maksimalno dozvoljena pogreška radnog etalona smije biti najviše 0,8 mmHg ili 1 mbar.

Kako se mjeri krvni tlak?

Postupak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka izvodi se kako slijedi: a vizualnim pregledom provjeriti obrazac za mjerenje krvnog tlaka tlakomjer zbog uočavanja eventualnih oštećenja, zaprljanosti žive i neprozirnosti staklene cjevčice kod tlakomjera na živute da li zadovoljava zah­tjeve važećeg pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima glede natpisa i oznaka, odnosno tipnog odobrenja; b upisati podatke o radnom etalonu; c upisati zahtjevane podatke o ispitivanom tlakomjeru u izvješće.

Tlakomjeri na živu d tlakomjer postaviti u radni položaj; e otpustiti kočnicu ventil spremnika žive; f otvorenim odzračnim ventilom nagnuti tlakomjer za 60° prema pokaznoj ljestvici, a zatim pod istim kutom od ljestvice kako bi živa zauzela radni položaj ponoviti 3 puta ; g ispitati brtvljenje sustava tlakomjer s pumpicom i orukvicom tako da se orukvica pričvrsti na metalnu posudu, pumpicom zada tlak veći od mmHg i zatvori odzračni ventil pumpice te pričeka oko 1 min.

liječenje hipertenzije u nefritis

Kod ispravnog brtvljenja lorista n hipertenzija tlaka ne smije biti veći od 4 mmHg u minuti; h ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice; i zatvoriti odzračni ventil i zadati tlak između i mmHg 42 do 45 kPa. Živa ne smije izbijati na vrhu cjevi tlakomjera. Otvoriti odzračni ventil; j zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće; k ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka; l odspojiti radni etalon, spojiti orukvicu i originalnu pumpicu; m tlakomjer nagnuti za 60° prema živinom spremniku i zatvoriti ventil spremnika.

medicine liječenje hipertenzije dnevno

Tlakomjeri s mehaničkim ili elektronskim pokazivačem n ispitati brtvljenje sustava tlakomjer s pumpicom i orukvicom tako da se orukvica pričvrsti na metalnu posudu, pumpicom zada tlak veći od mmHg i zatvori odzračni ventil pumpice te pričeka oko 1 min. Kod ispravnog brtvljenja pad tlaka ne smije biti veći od 4 mmHg u minuti; o ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice; p zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće; q ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka; r odspojiti radni etalon, spojiti orukvicu i originalnu pumpicu.

krvni pritisak i godine starosti

Automatski elektronski tlakomjeri a prema tipnom odobrenju i uputi proizvođača ispitivano mjerilo priključiti na radni etalon i ručnu pumpicu preko trokrake spojnice; b zadavati tlak na radnom etalonu u približnim vrijednostima prema ispitnoj listi s porastom tlaka te zapisivati odstupanja između očitane vrijednosti i vrijednosti zadane radnim etalonom u izvješće; c ponoviti mjerenje i upisivanje odstupanja na istim točkama sa snižavanjem vrijednosti narinutog tlaka; d odspojiti radni etalon, sastaviti sve djelove koji su pri pripremi tlakomjera bili rastavljeni, tlakomjer podesiti u stanje uporabe.

Ispitivano mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve ako obrazac za mjerenje krvnog tlaka a maksimalno odstupanje mjerene vrijednosti od postavljene za svaku mjernu točku iznosi manje ili jednako 3,75 mmHg 0,5 kPa ; b ispunjavanje zahtjeva pod točkom a stavaka 1, te zavisno od tipa tlakomjera pod točkama 1.

asane za liječenje hipertenzije

Statističko ispitivanje tlakomjera se obavlja za serije od 6 ili više komada istovjetnih tlakomjera tip, službena oznaka, mjerno područje za koje je ovlašteni servis priložio svoja izvješća o ispitivanju sačinjenih tijekom pripreme mjerila. Uzorci za ispitivanje se odabiru slučajnim izborom prema tablici:.

Možda se pitate