Nízký diastolický tlak příčina

nízký diastolický tlak příčina

Medisana BPW 300 connect Handleiding

Denne fuldautomatiske elektroniske blodtryksmåler er beregnet til at måle blodtryk derhjemme. Der er tale nízký diastolický tlak příčina et ikke-invasivt blodtryksmålesystem til måling af det diastoliske og systoliske blodtryk og puls på voksne ved hjælp af den oscillometriske teknik og en manchet, der skal lægges om håndleddet.

Vysoký tlak může být otázkou volby

Spørg din læge, hvis du ønsker at bruge apparatet på ældre børn. Hvis du har spørgsmål til dit helbred, bedes du henvende dig til din læge inden du tager apparatet i brug.

nízký diastolický tlak příčina

Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien. Det gælder bl.

Od 50 let výše má příliš vysoké hodnoty krevního tlaku v podstatě každý druhý z nás.

Kontakt derfor din læge, før du bruger apparatet. Måleværdierne skal kunne bruges som referenceinformation.

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecz- nie dołączyć do niego instrukcję obsługi. Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgotności lub światła słonecznego. Przechowywa- nie niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi może prowadzić do zmiany właściwości i pa- rametrów urządzenia. Nie wystawiaj na działanie deszczu.

Kontakt din læge for at få de nødvendige behandlinger og den nødvendige medicin. Afklar med din læge, hvilke behandlinger eller tiltag, du har brug for.

Det kan ved målinger med oscillometriske blodtryksmålere medføre vanskeligheder ved registreringen af den korrekte måleværdi.

nízký diastolický tlak příčina

Det foreliggende apparat er konstrueret elektronisk således, at det registrerer eksisterende arytmier og viser det med et symbol i displayet. Kontakt i dette tilfælde din læge.

Впереди и позади их сопровождали два других вездехода с вооруженными людьми. Они торопились во тьме по Центральной равнине. Ричард расположился на переднем сиденье, возле водителя, за ним - Арчи, Элли и Никки.

Løsn manchetten, og fjern den fra håndleddet. I enkelte tilfælde kan disse spor være synlige i flere dage.

nízký diastolický tlak příčina

Konsultér i givet fald en læge for at få nærmere informationer. Det er ikke tilladt at bruge den på babyer og børn. Konsultér en læge, hvis du vil bruge den på unge mennesker. Medicinske produkter er ikke legetøj!

nízký diastolický tlak příčina

Herved kan der opstår funktionsfejl eller ukorrekte måleværdier. Det kan medføre upræcise måleresultater eller skader!

nízký diastolický tlak příčina

Hvis der skulle trænge væske ind i apparatet, skal batterierne straks tages ud, og apparatet må ikke længere anvendes. Kontakt straks din forhandler, eller informér os direkte.

nízký diastolický tlak příčina

Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.

Možda se pitate