Nemojte uzeti s hipertenzijom.

nemojte uzeti s hipertenzijom
Sadržaj pakiranja i druge informacije 1. Što je Cynt i za što se koristi? Cynt sadrži moksonidin.

Za određivanje učestalosti nuspojava korištena je sljedeća podjela: Vrlo često javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika Često javljaju se u 1 na 10 bolesnika Manje često javljaju se u 1 na bolesnika Rijetko javljaju se u 1 na bolesnika Vrlo rijetko javljaju se u 1 na bolesnika Nepoznato učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

nemojte uzeti s hipertenzijom standardi chd liječenje s hipertenzijom

Kako čuvati Ramzid Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25oC.

nemojte uzeti s hipertenzijom patološka uzroci hipertenzije

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate.

Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša. Pomoćne tvari su: natrijev hidrogenkarbonat; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat.

nemojte uzeti s hipertenzijom hipertenzija i količina vode

Tableta ima razdjelni urez koji omogućava lomljenje tablete na dva dijela pri čemu se osigurava da svaka polovica tablete sadrži jednake doze. Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2 Članak uređen:.

Možda se pitate