Kritična hipertenzija. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Silu potiska stvara; leva srčana komora, koja istiskuje krv u aortu i desna komora koja potiskuje krv u plućnu arteriju.

kritična hipertenzija

Sila otpora Silu otpora stvaraju arterije, odnosno njihova sila otpora koja se suprotstavlja protoku krvi. U regulaciju krvnog pritiska uključeni su i nervni impulsi koji uzrokuju širenje ili skupljanje arterija. Kada su kapilari široko otvoreni, krv kroz njih teče lako i bez većeg otpora.

kritična hipertenzija

Međutim, kada su kapilari suženi, kritična hipertenzija kroz njih otežano protiče i pritisak unutar kapilara raste. To stanje za posledicu ima visok arterijski krvni pritisak ili hipertenziju.

Kod enormno povišenog arterijskog pritiska, npr u hipertenzivnoj krizi, visoka vrednost pritiska unutar krvnih sudov može dovesti do ozbiljnih oštećenja arterija ; mozgasrcaplućaoka itd. Većina hitnih hipertenzivnih stanja javlja se kod bolesnika sa hroničnom arterijskom hipertenzijom različitog uzroka, značajno češće kod muškaraca.

Povišen krvni tlak ili arterijska hipertenzija uvriježeno se smatra bolešću odraslih, s učestalošću od 25 do 40 posto među odraslim stanovništvom. Danas je jedan od četiri najčešća rizična čimbenika za pobolijevanje i smrtnost od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bolesti bubrega, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji SZO i vodeći uzrok smrtnosti današnjice.

Pošto je kod više od 90 posto bolesnika hipertenzija esencijalnog porekla, najveća učestalost hipertenzivnih kriza se upravo javlja kod ove grupe bolesnika. Kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom, jedan od najčešći kritična hipertenzija akutnog hipertenzivnog stanja je nekomplijantnost bolesnika ili nagli prestanak upotrebe antihipertenzivnih lekova.

Do danas nisu u potpunosti razjašnjeni patofiziološki mehanizam kod hipertenzivne krize.

kritična hipertenzija

Prema brojnim eksperimentalnim istraživanjima na životinjama ustanovljeno je da u osnovi samog mehanizma poremećaj leži narušena autoregulacija na nivou perifernih arterijskih krvnih sudova. Merenjem kalibra pijalnih arterija normotenzivnih životinja, pri značajnim varijacijama krvnog pritiska, ostvarenih davanjem vazokonstriktora ili vazodilatatorautvrđeno je da je cerebralni moždani protok ostao konstantan, uprkos varijacijama pritiska, zahvaljujući merama autoregulacije.

kritična hipertenzija

U ovim eksperimentima pri porastu krvnog pritiska arteriole bi se sužavale, a pri padu širile. NJena učestalost varira od geografskih, nacionalnih, rasnih, polnih ili starosnih razlika.

kritična hipertenzija

Postepenim spuštanjem pritiska smanjuje se rizik od nastanka hipoperfuzija ciljnih organa. Naglo obaranje pritiska može jako da kompromituje srčani i moždani protok krvi, pogotovo kod starijih osoba, što može biti praćeno teškim i opasnim sporednim efektima. Terapijski pristup diktiraju dve vrste hipertenzivne krize: Hipertenzivna urgencija-hipertenzivna kriza drugog stepena hitnosticrpka hipertenzija kojoj povišenje krvnog pritiska nije udruženo sa promenama ciljnih organa.

kritična hipertenzija

Lekovi koji se peroralno primenjuju kod hipertenzivne urgencije Medikament.

Možda se pitate