Koliki je tlak u moru na dubini 15 m

3.3 Hidrostatski tlak

koliki je tlak u moru na dubini 15 m

Pokus koji je osmislio i izvršio Blaise Pascal Hidrostatički tlak se povećava s dubinom. Zbog razlike tlaka na donjem dijelu kocke nastaje uzgon. Način rada hidrauličke preše.

koliki je tlak u moru na dubini 15 m

Pascalov zakon [1] [2] je temeljni zakon hidrostatikekoji kaže: u tekućini koja se nalazi u zatvorenoj posudi vanjski tlak širi se jednako na sve strane, to jest čestice tekućine prenose tlak u svim pravcima jednako. Na tom načelu djeluje hidraulička preša ili hidraulički tijesak.

koliki je tlak u moru na dubini 15 m

Ako posuda ispunjena tekućinom ima dva otvora različite površineu kojima su smješteni pokretni klipovia površina drugog klipa je n puta veća, tada ako na mali klip djelujemo određenom silomna veliki klip će djelovati sila n puta veća. Hidraulička preša omogućuje da se primijenjena sila duž nekog puta pretvori u veću silu duž manjeg puta naravno rad jedne i druge sile je isti.

Taj zakon je potvrdio francuski matematičar Blaise Pascal.

  • Laserska terapija u liječenju hipertenzije
  • Pascalov zakon – Wikipedija
  • Jasike hipertenzija
  • Ultraljubičasto i infracrveno zračenje brzo se prigušuje, a modrozelena svjetlost dopire do dubine od stotinjak metara.

Pascalov zakon se može primijeniti na utvrđivanje hidrostatičkog tlaka. Pokusima možemo dokazat da se tlak u tekućini: povećava s dubinom, jednak je na svim mjestima na istoj dubini, djeluje jednako u svim smjerovima.

koliki je tlak u moru na dubini 15 m

Možda se pitate