Hipertonija 2 faza

Što je mišićni hiperton u odraslih? - Artritis February

Europski fond za regionalni razvoj Program OP Konkurentnost i kohezija Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija Sažetak Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda dobara i uslugatehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

hipertonija 2 faza

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda dobro ili usluga koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera ukoliko postoje partneri na projektu.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja izuzev temeljnih istraživanja koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja hipertonija 2 faza za istraživanje i razvoj.

hipertonija 2 faza

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu iri2 mingo.

Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva. Natječajnu dokumentaciju možete pronaći  ovdje.

hipertonija 2 faza

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti: Upute za prijavitelje.

hipertonija 2 faza

Možda se pitate