Hipertenzija grade 2 fotografije, "Bjeloruski slatki"

hipertenzija grade 2 fotografije

Marin Kovač, 5.

hipertenzija grade 2 fotografije

Virovitica, Općenito o jetri Anatomija jetre Fiziologija jetre Anatomija i fiziologija krvoţilnog sustava jetre Ciroza jetre Patologija i patogeneza Komplikacije ciroze jetre Portalna hipertenzija Varikoziteti jednjaka Sestrinske intervencije u zbrinjavanju bolesnika s krvarenjem iz varikoziteta jednjaka Sestrinske intervencije prilikom zbrinjavanja bolesnika s ascitesom Abdominalna punkcija terapijska paracenteza Sestrinske intervencijeu cilju prevencije nastanka infekcija Hepatalna encefalopatija Sestrinske intervencije kod bolesnika s hepatalnom encefalopatijom Hepatalna koma Sestrinske intervencije kod komatoznog bolesnika Dijagnostički postupci Prehrana bolesnika oboljelog od ciroze jetre Zdravstveni odgoj Prikaz slučaja Uvod Za temu svoga završnoga rada odabrao sam zdravstvenu njega bolesnika oboljelog od ciroze jetre.

Navedenu temu sam izabrao iz dosta razloga. Tijekom svojega srednjoškolskoga obrazovanja najveće zanimanje pokazao sam za internu medicinu. Budući da je zdravstvena njega internističkih bolesnika skromno zastupljena u nastavnom programu, odlučio sam naučiti više. Završni rad se sastoji od pet dijelova.

U prvom dijelu opisat ću jetru, njezin smještaj, anatomiju, fiziologiju i krvoţilni sustav.

Cardiologia Croatica. 2021;16(5-6):173-236.

U drugom dijelu opisat ću cirozu jetre detaljnije. U trećem dijelu navest ću i opisati komplikacije portalna hipertenzija, varikoziteti jednjaka, ascites, krvarenje, hepatalna encefalopatija, ikterus, subikterus, infekcija, koma te sestrinske intervencije u liječenju i prevenciji dodatnih komplikacija koje nastaju upravo zbog ciroze jetre.

hipertenzija grade 2 fotografije

U četvrtom dijelu opisat ću dijagnostičke pretrage i liječenje ciroze jetre. Peti dio sadrţi prikaz slučaja pacijenta N. Pacijenta sam upoznao, komunicirao sam s njime i radio odreĎene intervencije.

Prilikom rada bazirao sam se na knjigama ali i na internetskim stranicama. Rad se sastoji od teksta, tablice i fotografija.

ASD frakcija pomaže protiv prostatitisa

Općenito o jetri Jetra je najveća ţlijezda u našem tijelu. Jedna od njenih najvaţnijih uloga je razgradnja hranjivih tvari koje smo unijeli u organizam te njihova pohrana. Upravo zato je jetra česta meta bolesti koje su posljedica unosa štetnih i toksičnih tvari u organizam. U bolesnika s jetrenim bolestima pravilna prehrana, uz konvencionalno liječenje, ima jednu od ključnih uloga.

hipertenzija grade 2 fotografije

Pothranjenost je problem koji često susrećemo kod ovih bolesnika, posebno onih s dugotrajnom bolesti i razvijenim komplikacijama. Jetra je jedini organ u tijelu koji ima sposobnost regeneracije, a ujedno i ključnu obradu hrane koju konzumiramo. Uz zdravu hranu koju konzumiramo unosimo i toksične tvari u organizam što u hrani, što u lijekovima.

Virovitica, Općenito o jetri Anatomija jetre Fiziologija jetre Anatomija i fiziologija krvoţilnog sustava jetre Ciroza jetre Patologija i patogeneza Komplikacije ciroze jetre Portalna hipertenzija Varikoziteti jednjaka Sestrinske intervencije u zbrinjavanju bolesnika s krvarenjem iz varikoziteta jednjaka Sestrinske intervencije prilikom zbrinjavanja bolesnika s ascitesom Abdominalna punkcija terapijska paracenteza Sestrinske intervencijeu cilju prevencije nastanka infekcija Hepatalna encefalopatija Sestrinske intervencije kod bolesnika s hepatalnom encefalopatijom Hepatalna koma Sestrinske intervencije kod komatoznog bolesnika Dijagnostički postupci Prehrana bolesnika oboljelog od ciroze jetre Zdravstveni odgoj Prikaz slučaja Uvod Za temu svoga završnoga rada odabrao sam zdravstvenu njega bolesnika oboljelog od ciroze jetre. Navedenu temu sam izabrao iz dosta razloga. Tijekom svojega srednjoškolskoga obrazovanja najveće zanimanje pokazao sam za internu medicinu. Završni rad se sastoji od pet dijelova.

Ispunjava velik dio trbušne šupljine i zaprema prostor unutar najvećeg dijela svoda dijafragme. U tome prostoru jetra je dobro zaštićena rebrima i mišićima.

Oblik i smještaj jetre ovise o raspoloţivom prostoru te poloţaju abdominalnih organa, dakle i o obliku i dimenzijama donjeg dijela prsnog koša. Što se veličine i teţine tiče, jetra odraslog čovjeka teška je oko grama dok je sam volumen jetre je varijabla koja prati njezinu teţinu. Jetra piće frakcija 2 asd hipertenzije sastoji od dva reţnja lobus lijevog i desnog, od kojih je desni oko šest puta veći od lijevog reţnja.

Desni reţanj lobus dexter je gornjom granicom u visini petog rebra, a donji rub je na desnoj strani ispod prsnog koša. Lijevi reţanj lobus sinister je ukošen i svojim vrhom dotiče lijevu stranu dijafragme.

Osnovne stanice graĎe hipertenzija grade 2 fotografije parenhima nazivaju se hepatociti.

Grade 2 hipertenzija droge, Je li moguće učiniti artroskopiju s varikoznim venama? - imcites.com

Slika 1. Smještaj jetre u tijelu čovjeka 3 4.

hipertenzija grade 2 fotografije

Fiziologija jetre Jetrene funkcije mogu se podijeliti u nekoliko vrsta, a to su sljedeće: a vaskularne b hipertenzija grade 2 fotografije c sekrecijske Vaskularne Skladištenje krvi funkcije Pročišćavanje krvi koja u jetru dolazi iz crijeva Metaboličke Stvaranje, pohranjivanje i otpuštanje glukoze funkcije Stvaranje bjelančevina plazme prvenstveno albumina Sinteza ureje Sudjelovanje u metabolizmu masti Sekrecijske Stvaranje i izlučivanje ţuči funkcije Ostale Detoksikacija štetnih tvari pohranjivanje vitamina i Fe funkcije jetre Tablica 1.

Funkcije a Spremnik krvi cca. Ako je koncentracija glukoze u krvi povećana, višak glukoze prijeći će u jetru pritom je vaţno djelovanje inzulina i u njoj se pohraniti u obliku glikogena. Kada se koncentracija u krvi počne smanjivati, jetra će pohranjenu glukozu osloboditi u krv i tako spriječiti daljnje sniţavanje njene koncentracije. Postoji li višak, UH jetre ih moţe pretvoriti u mast koja se zatim pohranjuje u masnome tkivu.

Vrsta sorti jabuka

Iako u ţuči nema probavnih enzima, ona ima vrlo vaţnu zadaću u probavi. Iz ţučovoda ţuč moţe otjecati izravno u crijevo ili se moţe pohraniti i koncentrirati u ţučnome mjehuru.

Ostali sastojci su ţučne soli, ţučne boje, kolesterol, masne kiseline, lecitin, elektroliti. Anatomija i fiziologija krvoţilnog sustava jetre Slika 2. Krvoţilni sustav jetre U jetri razlikujemo nutritivni i funkcionalni krvni optjecaj.

Nutritivni krvni optok potječe iz celijačnog arterijskog stabla putem jetrene arterije a. Funkcionalni krvni optjecaj čini vena porte v. Unutar jetre miješa se krv oba krvotoka te se jetrenim venama vv.

Ako hipertenzija stupnja 2 može raditi noćne smjene

Ciroza jetre Ciroza jetre je terminalni, progresivni i ireverzibilni stadij kroničnih upalnih bolesti jetre. Javlja se teţak poremećaj graĎe, narušavanje jetrenog krvotoka, što uz zatajenje funkcije hepatocita rezultira subikterusom, ikterusom, portalnom hipertenzije ili migrene, ascitesom, encefalopatijom te na kraju samom zatajenju jetre.

hipertenzija grade 2 fotografije

TakoĎer, javlja se proces degeneracije što je propadanje koje je uzrokovano poremećajem metabolizma i posljedičnog nakupljanja štetnih tvari u stanicama jetre.

Slika 3. Razlika izmeĎu zdrave jetre i jetre zahvaćene cirozom 6. Najčešći uzrok je posljedica kroničnog uţivanja alkohola. Glavni uzrok nastajanja ciroze su alkohol i kronični hepatitis B i C. Ostali uzroci su 7 lijekovi, metaboličke bolesti jetre te vaskularne bolesti. Naime etiološki različite bolesti mogu izazvati jednake morfološke promjene, a isto tako ista bolest moţe dovesti do različitih tipova ciroze na osnovi kombinacije etioloških i morfoloških čimbenika.

Sam šećer i hipertenzije

Klasifikacija uključuje alkoholnu, kriptogenu i postvirusnu ili postnekrotičnu, bilijarnu, kardijalnu, metaboličku, nasljednu ili uzrokovanu hipertenzija grade 2 fotografije i miješanu cirozu koja nastaje utjecajem više uzročnika u isto vrijeme. Manifestna ciroza pojavljuje se u kompenziranom i dekompenziranom obliku. Patologija i patogeneza Alkoholna masna jetra jest povećana, masna i čvrste je konzistencije.

hipertenzija grade 2 fotografije

Nakupljanje masti u jetri posljedica je poremećaja oksidacije masnih kiselina te povećanog unosa istih i esterifikacije u trigliceride te sniţene sinteze i sekrecije lipoproteina.

Alkoholna ciroza u većem broju slučajeva ima progresivan tijek što znači da napreduje. MeĎutim, odgovarajućom terapijom i strogom apstinencijom od alkohola moguće je zaustaviti napredovanje bolesti u ranijim stadijima što dovodi do poboljšanja jetrene funkcije. Proces degeneracije započinje uzimanjem alkohola u većim količinama i kontinuirano dovodi do oštećenja mitohondrija jetrenih stanica.

Nakon toga dolazi do povećane sinteze masnih kiselina i smanjenu potrošnju triglicerida. Smanjenom potrošnjom i stalnim dolaskom u stanicu javlja se nakupljanje masti u stanici što dovodi do masne degeneracije degeneratio adiposa hepatis.

Varikozitet u ovisnika o drogama

Nakupljanje masti u jetrenom tkivu 7. Većina ozbiljnih komplikacija ciroze su posljedica portalne hipertenzije koja dovodi do razvitka kolateralnog protoka od portalnog venskog sustava do sistemske cirkulacije. Portalna hipertenzija je praćena splenomegalijom, posljedično i hipersplenizmom i razvitkom kolateralnih krvnih ţila oko jednjaka i ţeluca, stvaranje varikoziteta.

Varikozitet u ovisnika o drogama Hipertenzija kristal Cijena ,liječenje hipertenzije na 50 Grade 2 hipertenzija droge, Je li moguće učiniti artroskopiju s varikoznim venama? Ovisnici o intravenskim drogama.

Varikoziteti jednjaka, rjeĎe ţeluca, su posebice skloni često obilnim krvarenjima. Druge komplikacije poput hipoksemije sa smanjenom saturacijom kisika u arterijama, dovodi do intrapulmunalne promjene, poremećaja ventilacijsko-perfuzijskog odnosa i smanjenja difuzijskog kapaciteta kisika.

Monstrum "Malcanski berberin" drzi kao taoca malu Moniku - Kako ce se zavrsiti ovaj slucaj?

Javljaju se i ţutica, ascites, renalno zatajenje i hepatalna encefalopatija kao posljedica portalne hipertenzije, portalno sistematskog šanta i drugih poremećaja cirkulacije koji oštećuju metaboličku funkciju jetre. Portalna hipertenzija Portalna hipertenzija je najčešća komplikacija kronične jetrene bolesti. Karakterizirana je porastom portalnog venskog tlaka koji dovodi do nastanka gastroezofagealnih varikoziteta, ascitesa, bubreţne disfunkcije i hepatalne encefalopatije.

Normalan tlak u portalnoj veni iznosi mmHG cm H20što je iznad vrijednosti tlaka u v. Ukoliko su te vrijednosti više, radi se o portalnoj hipertenziji.

Ozbiljna komplikacija portalne hipertenzije je krvarenje iz varikoziteta ţeluca i jednjaka.

ProstotaBaštovanstvo Jabuka "Bjeloruski slatki": opis sorte, fotografija, nijanse sadnju i njegu Plodovi jabuka - najpopularnije voće na svijetu. Koriste se u različitim oblicima i koriste se u mnogim receptima. Jabuke nisu samo ukusan i zdrav, oni su također na raspolaganju tijekom cijele godine. Od njih se sušeno voće, sokovi i egzotične poslastice. Osim prehrambenoj industriji, ovo voće je naširoko koristi u kozmetici i medicini.

Kada dolazi do opseţnijeg i intenzivnijeg propadanja jetrenih stanica, protok krvi usporava, a krvni tlak raste.

Možda se pitate