Diastolický tlak 110

diastolický tlak 110

diastolický tlak 110

Przed skorzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecz- nie dołączyć do niego instrukcję obsługi.

How Not to Die from High Blood Pressure

Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wilgotności lub światła słonecznego. Przechowywa- nie niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi może prowadzić do zmiany właściwości i pa- rametrów urządzenia.

diastolický tlak 110

Nie wystawiaj na działanie deszczu. Stosuj się szczegółowo do dostarczonej instrukcji obsługi. W przeciwnym razie jego działanie może być nieprawidłowe.

diastolický tlak 110

Musi być zainstalo- wany i używany zgodnie z podanymi parametrami elektromagnetycznymi. Mankiet urządzenia jest dostosowany do nadgarstków o obwo- dzie od 13,5 cm do 21,5 cm.

diastolický tlak 110

Użytkownik powinien upewnić się, że diastolický tlak 110 pasuje do jego nadgarstka przed zakupem lub skorzystaniem z urządzenia.

Kalibracja i serwis Dokładność tego ciśnieniomierza została dokładnie przetestowana i pozostaje bez zmian przez długi czas użytkowania. Aby zapewnić prawidłowe działanie i dokładność urządzenia zaleca się kalibrację i serwis urządzenia raz na dwa lata.

Citiraj sporočilo. Lep pozdrav! Avtor: prof. Rok Accetto, dr.

W tym celu skontaktuj się z auto- ryzowanym dystrybutorem. Ciśnieniomierz nadgarstkowy przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego oraz tętna w okolicy nadgarstka za pomocą metody oscylometrycznej.

diastolický tlak 110

Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez dorosłych i nie nadaje się do pomiaru u ta- kich grup wiekowych jak noworodki. Nie można go używać, gdy na nadgarstku lub ramieniu znajdują się krwawiące rany, bo mierzenie ciśnienia może pogorszyć utratę krwi.

diastolický tlak 110

Obwód mankietu wynosi ok. Tabela wskaźników pomiaru ciśnienia krwi Zawartość zestawu W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skon- taktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.

  • Krvni tlak pri 7 letniku
  • Tlak krvi u sportovcov
  • Dobrá zpráva je, že nízký krevní tlak vlastně není špatně, protože se prokázalo, že takoví lidé se dožijí vyššího věku, protože jejich krevní cévy nejsou tolik namáhány.
  • Príručka Sencor SBP (Slovenský - 1 stránky)
  • Hipertenzije, diplopija
  • Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sencor SBP

Možda se pitate