1 stepin hipertenzija,

1 stepin hipertenzija

Nutricionizam Sažetak Različite dijete predstavljanju različite modele prehrane, tako je u ovom radu cilj prikazati važnost redukcije unosa soli kao prihvatljivog modela koji bi trebao biti prvi korak u prevenciji hipertenzije.

Prevelik unos soli sa sobom nosi i posljedice kao što su hipertenzija i kardiovaskularne bolesti, koje su postale globalni javnozdravstveni problem te vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i Republici Hrvatskoj.

The prevalence of hypertension is increasing in most countries. Despite the availability of all classes of antihypertensive drugs, the rate control in hypertension treatment is insufficient, for which there are abundant explanations. One of the main reasons is the gap between evidence-based guidelines and their applicability in practice, a gap which leads to poor rate control in hypertension and increases the number of premature cardiovascular events and death. The first step in the management of a hypertensive patient is rational diagnosis, i.

U cilju prevencije hipertenzije razvijen je i poseban plan prehrane, DASH, koji se temelji na prehrani bogatoj voćem i povrćem, a naglasak stavlja na redukciju unosa soli i zasićenih masti.

Provedena je svjetska studija u 7 zemaljatakođer i u Republici Hrvatskoj.

  • James L.
  • Što je hipertenzija jedan stupanj
  • Aparat za pritisak cena
  • Visok tlak i drhtavica

Studije su pokušale 1 stepin hipertenzija informacije o unosu soli, svijesti i stavovi-ma ljudi kad je riječ o unosu soli i posljedicama koje nosi. Pokazalo se da je unos soli mnogo veći od preporukaa razumijevanje i svijest o važnosti redukcije vrlo niska.

EKSTRA HRANA ZA SRCE I SNIŽENJE PRITISKA Prof. dr Mihajlović

Bitnu ulogu u edukaciji i informiranju stanovništva, uz liječnikemoraju svakako imati nutricionisti. Sažetak engleski Different diets present different models of nourishment, so in this paper was the aim to show the importance of reducing salt intake as ans acceptable model that should be the first step in the prevention of hypertension. Excessive salt intake carries with it consequences such as hypertension and cardiovascular diseases, which have become a global public 1 stepin hipertenzija problem and a leading cause of death in the world, and in Croatia.

In order to prevent hypertension was developed a special diet plan, DASH, which is based on a diet rich in fruits and vegetables, the emphasis is on reducing intake of salt and saturated fat. A worldwide study was conducted in seven countries, also in Croatia.

1 stepin hipertenzija

Studies have attempted to obtain information on salt intake, awareness rez oko hipertenzije attitudes of people when it comes to salt intake and the consequences that it carries. It was shown that salt intake is much higher than recommendations, understanding and awareness of the importance of reduction is very low.

1 stepin hipertenzija

An important role in education and informing the population, along with doctors, nutritionists must certainly have. Ključne riječi.

  • Literatura Sažetak Hipertenzija ili, bolje rečeno, posljedice arterijske hipertenzije među najvećim su javnozdravstvenim problemima modernog svijeta.
  • Hipertenzija grade 2 fotografije
  • Tablete za snizenje pritiska
  • Lijek za hipertenziju i menopauze

Možda se pitate